Politika zasebnosti

Pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih v imenu skupnosti Julijske Alpe zbira Turizem Bohinj. Skupnost Julijske Alpe združuje destinacije Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Dolina Soče, Brda in Triglavski narodni Park.

Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero.
Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

 • Pravica o umiku soglasja:Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od Turizma Bohinj lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Right to restrict: You may request that the Tourism Bohinj restrict the processing of your personal data if:
 • Pravica o umiku soglasja:Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
 • Pravica do omejitve: od Turizma Bohinj lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od Turizma Bohinj lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
 • Right to restrict: You may request that the Tourism Bohinj restrict the processing of your personal data if:
 • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Turizma Bohinj potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
 • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
 • vaših podatkov Turizem Bohinj ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
 • ugovarjate obdelavi, medtem ko Turizem Bohinj preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Turizem Bohinj, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju, oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Turizma Bohinj imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa:Od Turizma Bohinj lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

VPRAŠANJA O VARSTVU PODATKOV IN KATEREKOLI ZAHTEVE PO UVELJAVITVI SVOJIH ZAKONSKIH PRAVIC NASLOVITE NA:

Turizem Bohinj – Zavod za pospeševanje turizma

Stara Fužina 38,

SI 4265 Bohinjsko jezero

Tel.: +386 (0)4 57 47 590

Fax: +386 (0)4 57 47 591

E-mail: info@bohinj.si